Płytki montujemy zwłaszcza w tych miejscach, w których panuje duża wilgotność. Są to więc przede wszystkim łazienki, kuchnie, balkony i tarasy. Jeśli układane produkty nie są z gatunku szkliwionych, trzeba zarówno je, jak i elementy spoinujące, dodatkowo zabezpieczyć przed szkodliwym wpływem wody. Pomocą w tym będzie służył nowoczesny impregnat do fug, gresów i płytek. Chcemy w tym tekście przedstawić Wam kluczowe rodzaje tych preparatów i krótko opisać ich właściwości. Zapraszamy do czytania.

Gres i impregnat do gresu

Mieszanka gliny, skalenia oraz piasku – taki jest skład gresów. Tworzy się je poprzez sprasowanie pod bardzo wysokim ciśnieniem, a następnie wypalenie w temperaturze wynoszącej do 1 200oC. Mimo, że jest to produkt bardzo mocny, bez poddania szkliwieniu nie będzie w pełni trwały. By nie wnikała do niego wilgoć koniecznie użyjmy impregnaty do gresów. Pamiętajmy jednak, że wersji poddawanych wcześniejszemu szkliwieniu oraz tych naturalnych (technicznych) nie powinniśmy dodatkowo zabezpieczać. Konieczne jest to z kolei w przypadku gresu polerowanego, który trzeba pokryć warstwą nieprzepuszczalnego preparatu wyprodukowanego w oparciu o rozpuszczalniki.

Impregnat do płytek gipsowych i innych

Podobnie jak w przypadku gresu, dodatkowe zabezpieczanie powierzchni konieczne jest wyłącznie w przypadku materiałów nieszkliwionych. Poddawanie tempu procesowi możemy też pominąć dla płytek niepolerowanych, naturalnych, gdyż ich właściwości pod kątem nasiąkliwości podobne są do właściwości granitu. Słowem, najbardziej przydatny będzie impregnat do płytek gipsowych czy betonowych, o matowym, nieszkliwionym wykończeniu.

Wodoszczelne impregnaty do fug

Jeśli nie zabezpieczymy fug przed działaniem wody, wtedy dość szybko ich struktura może zacząć wietrzeć, czego efektem końcowym będzie wykruszanie się omawianej spoiny. Omawianą masę stosujemy więc po to, by ograniczyć jej chłonność, ale też by nie przywierały do niej brudy, tłuszcze, osad kamienny, grzyby czy glony. Odpowiadając na pytanie: jak zaimpregnować fugi, możemy skierować wzrok ku kilku typom preparatów:

  • Opartych na wodzie i alkoholu
  • Silikonowych (z dodatkiem silikonu)
  • Z dodatkiem cząsteczek nanosrebra

Jeśli sami nie wiemy który wybrać, spytajmy fachowca w sklepie czy specjalisty, który będzie montował nasze fugi. Oboje równie dobrze powinni odpowiedzieć na nasze wątpliwości, udzielić pełnych informacji pokazując wszystkie za i przeciw. Nie bójmy się pytać!