Zmienic jezyk: 
   Deutsch
  
   English (UK)
  English (US) 
   Español
  
   Française
  
   Dutch
  Polski
Zadzwoń: 512 832 488

Płytki Modern Punk

Klasyczne płytki do łazienki w kolorze beżu oraz brązu marki Tubądzin.


Kolekcja firmy Tub±dzin charakteryzuje siê piêkna kolorystyka oraz modnymi wzorami. Modern Punk nadaje wnêtrzu niepowtarzalny oraz wyj±tkowy klimat, zachwycaj±c wszystkich swoj± oryginalno¶ci± i ¶wie¿o¶ci±. Kolekcja Modern Punk sk³ada siê z p³ytek bazowych, pod³ogowych oraz dekoracji, co pozwala na zastosowanie ro¿nych aran¿acji powierzchni. Najwiêksz± ozdoba s± dekoracje, które nadadaj± ca³o¶ci pomieszczenia modnego akcentu, co sprawia ze nasze wnêtrze nabiera "charakteru". Kolekcja Modern Punk pozwala Pañstwu na u³o¿enie nowoczesnej glazury w konkurencyjnej cenie. P³ytki te wystêpuj± w naszym sklepie w I gatunku wiêc jako¶æ ich jest najwy¿sza.

 

Kolekcja Modern Punk zosta³a zainspirowana rdzawymi szyldami rockowych pubów, co da³o nieszablonowe i ¶mia³e rezultaty. To mocna i odwa¿na stylizacja, która z pewno¶ci± zyska uznanie osób preferuj±cych niekonwencjonalne projekty architektoniczne. Ciemn± tonacjê br±zowych p³ytek prze³amuje nieco s±siedztwo jasnokremowych, matowa powierzchnia dodaje powagi i surowej elegancji. Dostêpne w czterech intensywnych i charakterystycznych wzorach dekory tworz± nieprzeciêtny klimat aran¿owanej powierzchni. Ca³o¶ci dope³niaj± idealnie dobrane listwy ¶cienne i matowe, rektyfikowane p³ytki gresowe w dwóch wariantach kolorystycznych.

 

Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


Copyright © 2014 ilazienki24.pl
Masz pytania? Zadzwoń!
512 832 488

"Ilazienki24.pl" korzysta z plików cookies. Jeżli chcesz dowiedzieć się więcej o polityce prywatności zapoznaj się z naszym regulaminem.

Akceptuje politykę cookies.