Zmienic jezyk: 
   Deutsch
  
   English (UK)
  English (US) 
   Español
  
   Française
  
   Dutch
  Polski
Zadzwoń: 512 832 488

Płytki Claudio 33,3x33,3

Kolekcja podłogowa w klasycznej kolorystyce marki Stragres o modnym wzornictwie.


Bardzo ³adne p³ytki, tworz±ce na pod³ogach w naszym domu prawdziwie artystyczn± mozaikê. S± one wyj±tkowo oryginalne, nios± ze sob± powiew ¶wie¿o¶ci, a równocze¶nie – sprawiaj±, ze dane pomieszczenia staj± siê bardziej przytulne. Ciê¿ko jest jednak znale¼æ odpowiednie s³owa, które by³yby w stanie w pe³ni opisaæ to, jak wygl±daj± p³ytki z linii Claudio. Mamy do wyboru wiele ró¿nych kolorów. Pamiêtaj, ¿e p³ytki jasne mog± optycznie powiêkszyæ nawet bardzo ma³± ³azienkê, natomiast ciemne – zdecydowanie j± przyciemniaj±. Chcesz nadaæ pomieszczeniu jeszcze bardziej indywidualnego charakteru? Je¿eli tak, to dokup p³ytki z wzorami i zastosuj wzglêdem nich specjalne pod¶wietlenie.

 

 

Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


Copyright © 2014 ilazienki24.pl
Masz pytania? Zadzwoń!
512 832 488

"Ilazienki24.pl" korzysta z plików cookies. Jeżli chcesz dowiedzieć się więcej o polityce prywatności zapoznaj się z naszym regulaminem.

Akceptuje politykę cookies.