Zmienic jezyk: 
   Deutsch
  
   English (UK)
  English (US) 
   Español
  
   Française
  
   Dutch
  Polski

Płytki Quartz

Klasyczne płytki do salonu o fakturze naturalnego kamienia.


Byæ mo¿e kolekcja salonowa Opoczno Quartz nie jest zbyt bogata w elementy i dekoracje, ale z ca³± pewno¶ci± mo¿na za jej pomoc± stworzyæ pod³ogê efektown±. Imituj± one bowiem ciekawe po³±czenie kamienia naturalnego z piaskiem mu¶niêtym delikatnym, ciep³ym wiatrem. Kolorystyka, jaka charakteryzuje tê kolekcjê, to be¿ – kolor bardzo uniwersalny, ale zarazem ponadczasowy, a w tym wypadku tak¿e elegancki. Tak stworzona pod³oga w salonie doskonale bêdzie wspó³gra³a zarówno z tradycyjn±, klasyczn±, jak i z nowoczesn± aran¿acj± wnêtrza salonu. Co wiêcej, p³ytki te mo¿na zastosowaæ tak¿e na zewn±trz budynku, np. na tarasie lub na balkonie.

 

Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


Copyright © 2014 ilazienki24.pl
Masz pytania? Zadzwoń!
512 832 488

"Ilazienki24.pl" korzysta z plików cookies. Jeżli chcesz dowiedzieć się więcej o polityce prywatności zapoznaj się z naszym regulaminem.

Akceptuje politykę cookies.