Zmienic jezyk: 
   Deutsch
  
   English (UK)
  English (US) 
   Español
  
   Française
  
   Dutch
  Polski
Zadzwoń: 512 832 488

Płytki Baima

Klasyczne beżowe i brązowe płytki na podłogę o fakturze drewna.


Chc±c ociepliæ nieco wnêtrze warto jest postawiæ na odcienie br±zów, nadaj±ce pomieszczeniu przytulnego, a przy tym eleganckiego charakteru. Jednym z takich rozwi±zañ s± dostêpne w naszej ofercie p³ytki Baima, które od lat zachwycaj± nie tylko swoj± estetyk±, ale równie¿ jako¶ci± wykonania, która ma bezpo¶rednie prze³o¿enie na trwa³o¶æ. P³ytki te doskonale odnajd± siê zarówno w salonie, jak i innych czê¶ciach domu, w zale¿no¶ci od gustu i potrzeb danej osoby.  Kolory te pasuj± zarówno do popularnego stylu skandynawskiego, jak równie¿ wielu innych.

P³ytki Baima - zapraszamy do zakupów!

Tym, co wyró¿nia p³ytki Baima znajduj±ce siê w naszej ofercie jest nie tylko estetyka, ale równie¿ du¿a trwa³o¶æ. Dziêki temu otrzymuj± Pañstwo pewno¶æ, ¿e zakupiony produkt bêdzie s³u¿y³ niezawodnie przez wiele lat, bez konieczno¶ci czêsto kosztownej wymiany niektórych elementów. Wszystkie osoby zainteresowane nowoczesnymi p³ytkami serdecznie zapraszamy do zapoznania siê z nasz± bogat± ofert±. Proponujemy Pañstwu nowoczesne i estetyczne rozwi±zania w niezwykle korzystnych warunkach cenowych. W razie jakichkolwiek pytañ zachêcamy do kontaktu!

 

Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


Copyright © 2014 ilazienki24.pl
Masz pytania? Zadzwoń!
512 832 488

"Ilazienki24.pl" korzysta z plików cookies. Jeżli chcesz dowiedzieć się więcej o polityce prywatności zapoznaj się z naszym regulaminem.

Akceptuje politykę cookies.