Zmienic jezyk: 
   Deutsch
  
   English (UK)
  English (US) 
   Español
  
   Française
  
   Dutch
  Polski
Zadzwoń: 512 832 488

Płytki Etezje/Tazo

Uniwersalne kafle do łazienki w kolorystyce brązu i beżu.


Kolekcja Etezje/Tazo wyró¿nia siê niebywa³± harmoni±, po³±czeniem dwóch kolorów idealnie siê uzupe³niaj±cych i wspó³graj±cych ze sob± : bia³ej, z³amanej per³y oraz grafitu. Bazowe p³ytki maj± g³adk± lub nierówn± strukturê , s± dostêpne w kilku rozmiarach. Kolekcja obejmuje piêkne i gustowne listwy ozdobne oraz kafle dekoracyjne z subtelnym motywem kwiatowym. Te drugie to prawdziwe ukoronowanie ca³ej kolekcji, które nadaje niepowtarzalnego charakteru sprawiaj±c, ¿e wnêtrze wygl±da nowocze¶nie, a jednocze¶nie jest bardzo przytulne. Ciekawym uzupe³nieniem kolekcji jest mozaika, a tak¿e inserto w paski, dziêki którym mo¿na modelowaæ w dowolny sposób ka¿de wnêtrze.

 

Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


Copyright © 2014 ilazienki24.pl
Masz pytania? Zadzwoń!
512 832 488

"Ilazienki24.pl" korzysta z plików cookies. Jeżli chcesz dowiedzieć się więcej o polityce prywatności zapoznaj się z naszym regulaminem.

Akceptuje politykę cookies.